Το Λύκειο της Σχολής Ξενοπούλου
Η αναλυτική καθοδήγηση και η εμπειρία μας

εξασφαλίζουν μια επιτυχημένη σταδιοδρομία για τους μαθητές μας.


ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ   Τηλεμάχου 7, Παλαιό Φάληρο, τηλ. 210 9484224
ΔΗΜΟΤΙΚΟ   Αγίου Πολυκάρπου 37 & Σαράντα Εκκλησιών 36, Νέα Σμύρνη, τηλ. 210 9315020, 210 9315090
ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ   Ακριτών 20, Παλαιό Φάληρο, τηλ. 210 9427838
e-mail   info@xenopoulos.gr
Σχολή Ξενοπούλου - Χ.Β. Γεωργακόπουλος Ο.Ε.   Copyright 2011 All Rights Reserved